Hoạt động công ty

Hợp tác với chuyên gia Nhật bản nghiên cứu cải tiến kỹ thuật tạo hiệu quả về tiến độ và chất lượng

VNPROPERTY hợp tác với các chuyên gia Nhật bản của nhà máy thép TOAMI triển khai nghiên cứu cải tiến kỹ thuật trong quá trình chế tạo các sản phẩm xây dựng do công ty thiết kế và xây dựng, đem lại hiệu quả cao về năng suất-tiến độ và chất lượng.

Công tác nghiên cứu được thực hiện bới đội ngũ kỹ sư của VNPROPERTY và đội ngũ kỹ thuật nhà máy TOAMI cùng các chuyên gia Nhật Bản, các cuộc họp online liên tục được triển khai trong thời điểm dịch covid phải giãn cách, và ngay khi kết thúc dịch, đội ngũ của 2 bên đã triển khai ngay tại nhà máy để nhanh chóng đưa sản phẩm tới phục vụ cho công trình kịp thời.

Tháng 10-2021.