Hoạt động công ty

VNPROPERTY là thành viên của hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng TP HCM - SACA

Luôn tích cực tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp của Hiệp hội SACA và các đối tác khác

Hình ảnh đoàn doanh nghiệp thuộc hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TpHCM thăm xưởng sản xuất tấm sàn PANEL 3D VRO của công ty VNPROPERTY