Hoạt động công ty

Hoạt động khác của công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG & QUẢN LÝ NHÀ VIỆT NAM - VNPROPERTY còn tham gia rất nhiều các hoạt động mang tính cộng đồng xã hội.

VNPROPERTY còn tham gia rất nhiều các hoạt động mang tính cộng đồng xã hội.Câu lạc bộ Cựu cán bộ đoàn của các thành viên lãnh đạo công ty tham gia cùng các thành viên lãnh đạo của nhiều công ty xây dựng, quản lý và khai thác ngành dầu khí, ngành vận tải biển ... là nơi hội tụ và sinh hoạt của các gia đình thành viên từng tham gia công tác Đoàn tại trường Đại học, tại Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

VNPROPERTY tham gia cùng câu lạc bộ CCBĐ tặng quà cho học sinh nghèo chuẩn bị năm học mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNPROPERTY tặng quá tết cho các hộ nghèo phường Cô Giang-Quận 1