Cung cấp sơn và vật liệu xây dựng

Sơn viết bảng gốc nước

Là sơn 2 thành phần, hệ nước. Dùng để phủ lên tường trong nhà thay thế cho bảng viết ở trường học, phòng họp, phòng làm việc, bảng tin nơi công cộng.

Chi tiết liên hệ VNPROPERTY 08.54043674


Chi tiết liên hệ VNPROPERTY 08.54043674