Thiết kế và xây dựng

Thiết kế kết cấu sàn phẳng vượt nhịp lớn tòa Văn phòng tại H.Châu Phú - Tp An Giang

Tòa nhà văn phòng đa năng tại Huyn Châu Phú TP An Giang được VNPROPERTY kết hợp với VRo triển khai thiết kế kết cấu sử dung kỹ thuật tạo sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn, có khả năng cách âm và cách nhiệt cao.

Tòa nhà văn phòng đa năng tại Huyn Châu Phú TP An Giang được VNPROPERTY kết hợp với VRo triển khai thiết kế kết cấu sử dung kỹ thuật tạo sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn, có khả năng cách âm và cách nhiệt cao.

Tháng 5-2020