Thiết kế và xây dựng

Mẫu tủ bếp nhà biệt thự Vũng Tàu

Mẫu tủ bếp do KTS của VNPROPERTY thiết kế cùng với các tủ nội thất khác cho biệt thự tại Vũng Tầu

Mẫu tủ bếp do KTS của VNPROPERTY thiết kế cùng với các tủ nội thất khác cho biệt thự tại Vũng Tầu 

 Và một số mẫu tham khảo khác