Thư viện VNP

Thi công cọc khoan nhồi CT Tân Phú

Rà soát hướng dẫn từng công đoạn thi công và công tác chuẩn bị

Chuẩn hóa từng bước giám sát nghiệm thu giai đoạn thi công

Thao tác thi công trong điều kiện công trình xây chen tại thành phố rất hạn chế mặt bằng; mọi vị trí đều được tận dụng hét sức có thể