Thư viện VNP

Nhật ký ảnh thi công Sơn Saigon Pearl 3-2016


Khối nhà Shophouse

 


Khối nhà Villa

 


Lãnh đạo VNPROPERTY trực tiếp chỉ huy trên công trường


Các tổ đội thi công của VNPROPERTY