Thư viện VNP

Đào tạo kỹ thuật lắp giàn dáo và coppha

Tham gia đào tạo và chấm thi tay nghề công tác lắp dựng giàn dáo, ván khuôn cho công nhân kỹ thuật. Tháng 4-2016