Thư viện VNP

Thi công sân bóng rổ trường WellSpring


Đổ bê tông mặt sân

 


Hoàn thành bê tông mặt sân, chuẩn bị thi công epoxy


Đội xây dựng chuyên epoxy VNPROPERTY