Tin tức và Sự kiện

TP.HCM: Lùi thời điểm áp dụng các điều kiện cấp phép xây dựng

để công tác cấp GPXD trên địa bàn TP.HCM được thực hiện liên tục, giải quyết nhu cầu xây dựng của người dân và các nhà đầu tư, UBND thành phố vừa có chỉ đạo cụ thể như sau

(SQHKT) – Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem xét cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo quy định, đồng thời chưa có quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc thiết kế đô thị đáp ứng điều kiện để cấp GPXD theo quy định và để công tác cấp GPXD trên địa bàn TP.HCM được thực hiện liên tục, giải quyết nhu cầu xây dựng của người dân và các nhà đầu tư, UBND thành phố vừa có chỉ đạo cụ thể như sau:

Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem xét cấp GPXD bao gồm:

Giấy tờ được cấp trước ngày 30/4/1975, gồm có: bằng khoán điền thổ; văn tự đoạn mãi bất động sản; văn tự mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở đã được pháp luật công nhận; Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở, công trình xây dựng được Phòng Chưởng khế Sài Gòn hoặc cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ đã chứng nhận; giấy phép cho xây cất nhà ở, công trình xây dựng hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan có thẩm quyền chế độ cũ cấp, đã trước bạ; bản án của cơ quan tòa án đã có hiệu lực thi hành.

Giấy tờ được cấp sau ngày 30/4/1975, gồm có: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, kể cả GCNQSDĐ đã cấp cho hộ gia đình mà trong đó có ghi diện tích đo đạc tạm thời hoặc ghi nợ tiền sử dụng đất; hợp đồng thuê nhà, đất theo quy định của pháp luật; giấy tờ về quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước giao, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở và các công trình khác, trong quá trình thực hiện các chính sách về đất đai qua từng thời kỳ mà người được giao đất, thuê đất vẫn liên tục sử dụng từ đó đến nay; quyết định, giấy phép hoặc giấy chứng nhận do các cơ quan có thẩm quyền cấp có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; giấy chứng nhận do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận phân chia di sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; quyết định cấp phó bản liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền; giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở đối với trường hợp giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để xây dựng công trình.

Đối với nhà ở riêng lẻ trên đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư mà hộ đình, cá nhân đã xây dựng và sử dụng ổn định nhà ở trước ngày 01/7/2006 (kể cả trường hợp tự khai thác, lấn chiếm đất nhà nước mà Nhà nước không quản lý, sử dụng), không có tranh chấp, khiếu nại, không phù hợp quy hoạch: phải được UBND phường xã, thị trấn thẩm tra, xác nhận về thời điểm xây dựng và tình trạng tranh chấp, khiếu nại (nếu có).

Trường hợp công trình, nhà ở đã cấp giấy phép xây dựng, sau khi pháp dỡ có diện tích chiếm đất xây dựng lớn hơn diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất được UBND phường xã, thị trấn kiểm tra, xác nhận không có tranh chấp, khiếu nại đối với phần diện tích đất phát sinh. Nếu phù hợp quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng, chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh lại GPXD cho phù hợp diện tích đất thực tế thì cơ quan cấp GPXD giải quyết điều chỉnh giấy phép theo đúng quy định.

Đối với nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu, tiếp tục áp dụng Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/07/2009 của UBND thành phố để xem xét cấp GPXD đến ngày 31/12/2013 hoặc đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc Thiết kế đô thị.

 

Theo Sở QHKT