Thi công sơn và chống thấm cao cấp

Cung cấp và thi công sơn epoxy cải tạo nhà máy Boral

Cuối tháng 5/2016 VNPROPERTY trúng thầu dự án cung cấp vật liệu và thi công sơn Epoxy sửa chữa cho nhà máy Boral. Mọi công tác được triển khai theo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn hết sức nghiêm ngặt

 


Giám đốc VNPROPERTY và bộ kỹ thuật trước nhà máy


Kiểm tra mẫu sơn


Vệ sinh làm sạch trước khi thi công