Thi công sơn và chống thấm cao cấp

Thi công cải tạo sân bóng bằng sơn epoxy chuyên dụng

 VNPROPERTY trúng thầu thi công sửa chữa cải tạo sân bóng rổ bằng loại sơn epoxy chuyên dụng


Kỹ sư và công nhânVNPROPERTY triển khai thi công


đục bỏ lớp mặt sân cũ bị nứt vỡ, để thi công làm mới


Chuẩn bị mẫu sơn