Tin tức và Sự kiện

Trung tâm hành chính TPHCM mở rộng đến quận 2

Khu trung tâm hành chính TPHCM ngoài khu hiện hữu 930 ha, sẽ mở rộng sang quận 2 rộng 737 ha với Thủ Thiêm là trung tâm của khu vực mở rộng.

Khu trung tâm hành chính TPHCM ngoài khu hiện hữu 930 ha, sẽ mở rộng sang quận 2 rộng 737 ha với Thủ Thiêm là trung tâm của khu vực mở rộng.

Dự án Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 vừa được Hội đồng nhân dân TPHCM thống nhất thông qua định hướng.

Theo đó, khu trung tâm tổng hợp chính mới của TPHCM sẽ rộng đến 1.667 ha với khu trung tâm hiện hữu 930ha nằm ở bờ Tây sông Sài Gòn và khu đô thị Thủ Thiêm (Quận 2) nằm ở bờ Đông sông Sài Gòn. Hai khu này sẽ kết nối với nhau bằng nhiều cầu và đường hầm vượt sông. Quy mô dân số khu trung tâm tổng hợp chính này đến năm 2020 là gần 400.000 người; trong đó, khu trung tâm hiện hữu 930 ha là 250.000 người và khu đô thị Thủ Thiêm gần 150.000 người.

Về quy hoạch không gian, khu trung tâm hiện hữu 930 ha sẽ được chia thành 5 phân khu chức năng, bao gồm: Phân khu 1 là khu lõi Trung tâm thương mại - tài chính; Phân khu 2 là khu Trung tâm văn hóa - lịch sử; Phân khu 3 là khu bờ Tây sông Sài Gòn; Phân khu 4 là khu thấp tầng; Phân khu 5 là khu lân cận lõi trung tâm.

Định hướng chung ở khu này là tạo sự cân bằng giữa bảo tồn những giá trị cảnh quan lịch sử với phát triển chức năng đô thị mới, phát triển không gian ngầm và mảng xanh, xây dựng hệ thống đường đi bộ...

Còn khu đô thị Thủ Thiêm sẽ là khu trung tâm mới, hiện đại và mở rộng của trung tâm tổng hợp chính. Khu này sẽ phát triển các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và có vị trí quốc tế; là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí; đảm nhiệm một số chức năng mà khu trung tâm 930 ha còn thiếu và hạn chế phát triển.

Theo VTC