Bất động sản

Một số quy trình cơ bản trong quản lý toàn nhà

Xây dựng một quy trình quản lý hiệu quả, chất lượng giúp hoạt động trong tòa nhà diễn ra thuận tiện. Đồng thời, công tác quản lý, điều hành luôn được vận hành thông suốt và an toàn. Quy trình quản lý này bao gồm:

Quản lý các hợp đồng

 • Quy trình ký hợp đồng cho thuê nhà bao gồm những quy định cụ thể
 • Quy trình thu tiền thuê nhà
 • Quy trình thu tiền dịch vụ
 • Quy trình thanh lý hợp đồng

Quy trình quản lý khách hàng

 • Quản lý và sử dụng phòng
 • Đánh giá sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng
 • Xử lý, giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của khách hàng
 • Quy định về an toàn và an ninh của khách hàng
 • Quy định quản lý tài sản cá nhân của khách hàng
 • Quy định quản lý vệ sinh khách hàng
 • Quy định quản lý thiết bị, và dịch vụ của tòa nhà

Quy trình quản lý an ninh

 • Nội quy PCCC của tòa nhà
 • Quy trình tuần tra của các bộ phận bảo vệ
 • Quy định huấn luyện về an toàn PCCC
 • Quy trình kiểm soát, quản lý tài sản, hàng hoá
 • Quy trình kiểm soát lượng khách tham quan, nhân viên
 • Quy trình giữ xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp

Quy trình quản lý vận hành kỹ thuật

 • Quy trình sửa chữa và bảo trì tòa nhà
 • Quy trình bảo trì, bảo hành các công trình xây dựng
 • Quy trình bảo dưỡng cơ sở vật chất: thang máy, máy điều hoà,..

Quy trình vệ sinh

 • Quy định và kế hoạch vệ sinh các khu vực trong tòa nhà
 • Quy định quản lý, xử lý rác thải trong và ngoài tòa nhà
 • Các quy định về quản lý, vận hành