Bất động sản

Quy hoạch sử dụng đất 2021 Dương Đông - Tp Phú Quốc

Tỉnh Kiên giang đã ban hành Quy hoạch sử dụng đât 2021 của thành phố đảo Phú Quốc, Phường Dương Đông được quy hoạch chi tiết với những khu vực quảng trường trung tâm và các tuyến dường kết nối Nam-Bắc đảo; dưới đây là trích quy hoạch chi tiết phường Dương Đông và khu phố 5